Bli medlem

Sortland Turnforening benytter Norges gymnastikk- og turnforbund sitt medlemsregister, Mysoft. All innmelding, samt venteliste håndteres via dette systemet. Du kan registrere deg på venteliste kontinuerlig hele året.
Vi starter sesongen i august, men tar inn nye gymnaster så lenge vi har kapasitet frem til 1. februar.
Ønsker du å melde inn ditt barn følg linken nedenfor;


http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=456

Systemet gir ingen kvittering på innmelding før du blir tatt opp til et parti med ledig kapasitet. All påmelding er bindende.

 

Turndrakt og overtrekksjakke

Alle gymnaster f.o.m. 1. klasse kan leie turndrakt hos klubben. Denne skal brukes på oppvisninger, stevner og konkurranser, ikke på trening. Det betales et depositum på kr 500,- for å få låne drakta. Kvittering på dette må framvises for å få ut drakta. Alle drakter skal leveres tilbake når gymnasten slutter. Depositumet betales på konto 4570.16.34393.

Sortland Turnforening er stolte over å ha fått ny logo og da er det endelig mulighet for å bestille seg den nye foreningsjakken som våre gymnaster skal bruke i fremtiden. På stevnet i juni 2017 kan de som har bruke de gamle foreningsdressene hvis de ønsker.

Jakkene kommer str 4-6 år, 8-10 år, 12-14 år, XS-XXXL.
Ikke alle størrelser er inne på lager, men bestilles når vi får samlet opp. ...
For å sikre at gymnastene har jakke til Barnekretsturnstevnet så setter vi frist til fredag 5.mai for å komme med på bestillingslista før stevnet. En liste for å skrive opp navn og størrelse vil bli lagt på butikken.
Pris kr. 298,- inkl mva med trykk. Jakken bestilles, hentes og betales på Jakobsen Engros AS. Så hver enkelt ordner selv via firmaet, ikke via trener eller styret.

Foreldrekontaktenes oppgaver

  • Organisere den praktiske gjennomføringen av juleshowet og våravslutninga.

  • Være valgkomite i årsmøtet (annenhvert år for de eldste og yngste partiene).

  • Bistå trenerne med organisering av reise til arrangementer utenfor Sortland.

Forventninger til foreldrene

Det stilles ulike forventninger til foreldrene på de forskjellige partiene, men noe er likevel felles.

Alle skal gi beskjed til hovedtrener dersom de ikke kan komme på trening.

Alle barn under skolealder skal ha en voksen med seg på trening. For de eldre partiene er det også fint om foreldrene kommer innom ser på noen treninger. Dette betyr mye for barnet.

På de fleste treningene rigger vi mye utstyr, så hjelp gjerne til med dette.

Foreningen har få dugnadsoppgaver, så det forventes at foreldrene stiller opp på de få oppgavene de får tildelt. Er du forhindret fra å møte, må du selv skaffe stedfortreder. Ellers minner vi alle om å være varsom ved bildetaking og filming på trening og oppvisning, og avklarer med samtlige som er med før bildet eller filmen publiseres i sosiale medium. 

Foreldrevettreglene

Møt opp til konkurranser og trening - barna ønsker det.

Gi oppmuntring til alle utdøverne under en konkurranse - ikke bare dine kjente.

Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk!

Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene!

Stimulere og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det.

Spør om konkurranser og treninger var morsomme og spennende - ikke bare om resultatet.

Sørg for riktig og fornuftig utstyr og treningstøy, både til treninger og konkurranser.

Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

Tenk på at det er ditt barn som driver idrett - ikke du!

Vis respekt for andre, både trenere, dommere, utdøvere og andre foreldre.

Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier.

Kontingent/medlemskap

Medlemmer som har betalt sin kontingent er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund sine avtaler. Detaljert informasjon ligger på www.gymogturn.no.


Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. Dette avholdes i februar/mars. Foresatte som ikke er medlemmer har talerett, og oppfordres til å møte.

Medlemskontingenten på kr 200,- pr år faktureres 1. september hvert år. Når du nå er tatt opp som medlem, blir kontingenten automatisk sendt ut selv om du ikke har meldt deg på et parti. Utmelding må skje skriftlig til sortlandtf@gmail.com (lovbestemt av NIF).


Treningsavgiften 2016-17 er satt til kr 250,- pr semester + kr 50,- pr påstartet treningstime. 
Mysoft er vårt medlemsregister. Alle gymnaster skal være meldt inn her før de kan starte på et parti. Medlemskontingent og treningsavgift faktureres herifra. Faktura sendes elektronisk til epostadressen som er registrert på det enkelte medlem. Medlemskontingent og treningsavgift for høstsemesteret faktureres 01.september, treningsavgift for vårsemesteret faktureres 15.januar. Etter hvert vil påmeldinger til stevner og konkurranser også genereres gjennom dette systemet. Utestående faktura fører til at du ikke får meldt deg på. Alle påmeldinger er bindende, dette gjelder både til partier, konkurranser og stevner. Kontingent kan vurderes refundert ved legeerklæring.

© Redaktør Vibece Hobbelstad. vibece.hobbelstad@gmail.com  Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square
  • vimeo-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now